herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 6 w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu


ZARZĄDZENIE Nr 6

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 4 lutego 2004r.

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Na podstawie art.35 ust.13 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U . z 1998 r. Nr 64 poz.414, Nr 106 poz.668, Nr 117 poz.756, Nr 162 poz.1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20 poz.170, Nr 79 poz.885, Nr 90 poz. 1001, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 19 poz. 238, z 2001 r. Nr 72 poz.748 , Nr 88 poz.961Nr 89 poz.973, , Nr 111 poz.1194, Nr 122 poz.1349, Nr 154 poz.1792, z 2003 r. Nr 7 poz.79, Nr 44 poz.389 , Nr 122 poz.1143, Nr 128 poz.1176 Nr 135 poz.1268,Nr 137 poz.1304, Nr 203 poz.1966) zarządzam, co następuje

§1. Ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w roku 2004 w wysokości 1.754 ,00 zł (słownie : tysiąc siedemset pięćdziesiąt cztery złotych)

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu

§3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-03-2004 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2004 15:24