herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Nr 5 w sprawie powołania komisji przetargowej


ZARZĄDZENIE Nr 5

STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2004 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie Programu Operacyjnego SAPARD z dnia 12.09.2000 r. (z późn. zm.), oraz „Instrukcji w sprawie udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty w ramach współpracy wspólnotowej z krajami trzecimi”, zarządzam co następuje:

§1.1. Powołuje się Komisję Przetargową - zwaną dalej Komisją - do przeprowadzenia postępowania przetargowego w ramach programu SAPARD na modernizację drogi powiatowej Nr 2124Z w miejscowości Trzcinna.

2. Komisja zobowiązana jest do stosowania zasad określonych w Podręczniku

zawierania umów na wykonanie robót, opracowanego na podstawie SCR-SEC(1999) 1801/2 i „Practical Guide to Phare, ISPA & SAPARD contract procedure” z grudnia 2000 r.

3. W skład Komisji wchodzą:

  1. Mariusz Szeliga - Przewodniczący Komisji

  2. Małgorzata Kretkowska - Sekretarz Komisji

  3. Mariusz Dąbrowski - Członek Głosujący

  4. Danuta Trybel - Członek Głosujący

  5. Adam Trzciński - Członek Głosujący

§2. Otwarcie ofert odbędzie się 4 marca 2004 r.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-03-2004 15:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2004 15:24