herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 142/267/2006


UCHWAŁA NR 142/267/2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na wynajem pomieszczeń laboratorium oraz wydzierżawienie sprzętu stanowiącego ich wyposażenie na okres 5 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany wynikają z realizacji programu restrukturyzacyjnego i mają na celu obniżenie kosztów szpitala przy zmniejszonych na rok 2006 przychodach z działalności medycznej. Roczny koszt utrzymania laboratorium wynosi około 412.000 zł. Przekazanie podmiotowi z zewnątrz w/w medycznej działalności pomocniczej wraz z 13 pracownikami pozwoli obniżyć koszty o kwotę około 90.000 zł w skali roku.

Wynajem laboratorium wraz z wydzierżawieniem sprzętu odbędzie się w drodze przetargu. Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie wyraziła pozytywną opinię Uchwałą nr XIX/12/05 z dnia 16 grudnia 2005r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-04-2006 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 11:09