herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 142/266/2006


UCHWAŁA NR 142/266/2006

ZARZADU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 159 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na wynajem pomieszczeń kuchni wraz z magazynem żywności oraz wydzierżawienie sprzętu stanowiącego ich wyposażenie na okres 10 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany wynikają z realizacji programu restrukturyzacyjnego i mają na celu obniżenie kosztów szpitala przy zmniejszonych na rok 2006 przychodach z działalności medycznej.

Roczny koszt utrzymania kuchni wraz z wyżywieniem wynosi około 323.000 zł. Przekazanie podmiotowi z zewnątrz nie medycznej działalności pomocniczej wraz z 8 pracownikami pozwoli na obniżenie kosztów szpitala. Koszt remontu kuchni wyniósłby około 100.000 zł. Przy obecnym kontrakcie na rok 2006 oraz zobowiązaniach jakie szpital posiada, nie jest możliwe wykonanie w/w inwestycji.

Wynajem kuchni wraz z wydzierżawieniem sprzętu odbędzie się w drodze przetargu.

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie wyraziła pozytywną opinię Uchwałą nr XX/12/05 z dnia 16 grudnia 2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-04-2006 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 11:08