herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 142/265/2006


UCHWAŁA NR 142/265/2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2006 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów

Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkursy na stanowiska dyrektorów następujących szkół i placówek:

  1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach

  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie ul. Zachodnia nr 4

  3. Zespołu Szkół w Smolnicy

§ 2. Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki
i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Konkursowej

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-04-2006 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 12:33