herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 140/261/2006


UCHWAŁA NR 140 /261/ 2006

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 marca 2006 roku

w sprawie powołania składu komisji konkursowej.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001r.,0 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 44 a ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 i § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. Nr 115 poz. 749 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w składzie:

1. Józef Getman - przewodniczący Komisji

2. Ryszard Patkowski - przedstawiciel Rady Powiatu

3. Krystyna Wyszyńska - przedstawiciel Rady Powiatu

4. Jacek Siwulski - przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

5.Ewa Świętochowska - przedstawiciel Rady Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i
Położnych

6.Andrzej Rupenthal - przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ Szpital Powiatowy
w Dębnie

7.Remigiusz Konofalski - przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Lekarzy Oddział Terenowy w Dębnie

8. Sabina Wróblewska - przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i
Położnych Zakładowej Organizacji Związkowej w Dębnie

9.Alicja Sutryk - przedstawiciel Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Służby Zdrowia przy SP ZOZ Szpital
Powiatowy w Dębnie

10.Danuta Przywarska - przedstawiciel Związkowej Organizacji Związkowej NSZZ,
,Solidarność” w Dębnie

§ 2. Komisja konkursowa w § 1 ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu albo osobą wskazaną przez Zarząd Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

wz. Andrzej Dobrowolski

UZASADNIENIE

Dnia 7 grudnia 2005r. zostało wszczęte postępowanie konkursowe na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie, w wyniku którego nie został wyłoniony kandydat na w/w stanowisko.

W związku z art. 44 a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy, odpowiednio podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, lub kierownik tego zakładu ogłasza nowy konkurs w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia postępowania poprzedniego konkursu.

W związku z powyższym dnia 29 marca zostaje ponownie wszczęte postępowanie konkursowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-04-2006 15:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 15:50