Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR 139/256/2006


UCHWAŁA NR 139/256/2006

ZARZĄDU POWIATU MŚLIBORSKIEGO

z dnia 20 marca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Uwierz w siebie - bądź aktywny” złożonego w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkurs w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006 (SPO RZL) oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji powyższego projektu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Zatwierdza się projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. „Uwierz w siebie - bądź aktywny” w ramach Działania 1.3 SPO RZL.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu Beacie Stachurskiej
- Wołk do:

a) reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w
ramach Działania 1.3 SPO RZL, w tym złożenia dokumentacji konkursowej w
odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

  1. zatwierdzania oraz realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym udział wkładu własnego dla Działania 1.3 SPO RZL wynosi niemniej niż 26,26%,

  2. zawarcia umowy o dofinansowanie projektu konkursowego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz podpisywania aneksów do tej umowy,

  3. wykonywania wszelkich czynności wynikających z realizacji projektu, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu oraz jego rozliczeniem, w tym do podejmowania wszelkich decyzji finansowych związanych z realizacją projektu oraz zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań.

2. Pełnomocnik w granicach posiadanego umocowania może udzielić dalszego
pełnomocnictwa pracownikowi jednostki w osobie Danuty Kaźmierczak -
Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

3. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony od dnia 01.02.2006r.

  1. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania lub w dniu rozwiązania stosunku pracy z pełnomocnikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-03-2006 16:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-03-2006 16:24