herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 131/237/2005


UCHWAŁA NR 131/237/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na rok 2006”.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 33 ust.1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się „Plan kontroli na rok 2006” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W realizacji planu kontroli zastosowanie mają postanowienia Działu VI o zasadach organizacji działalności kontrolnej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

§ 3. Nadzór nad realizacją planu powierza się naczelnikowi Wydziału Kontroli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta .....................................................................

2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu ......................................................................

3. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu .....................................................................

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu ..................................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-12-2005 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-12-2005 14:37