herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 128/231/2005


UCHWAŁA NR 128/231/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 listopada 2005 roku

w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVI/270/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 9 listopada 2005 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pożyczkę krótkoterminową dla Szpitali Powiatowych zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

.....................................................................

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

.....................................................................

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

.....................................................................

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

.....................................................................

Uzasadnienie:

W związku z istniejącą trudną sytuacją finansową z jaką borykają się szpitale powiatowe oraz wprowadzaniem opracowanych programów restrukturyzacyjnych szpitali powiatowych, niezbędne jest wsparcie finansowe w formie pożyczki krótkoterminowej podlegającej spłacie w bieżącym roku budżetowym.

Załącznik

do Uchwały Nr 128/231/2004

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 30 listopada 2005 roku

Lp.

Pożyczkobiorca

Kwota pożyczki

Termin spłaty

1

2

3

4

1

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

450.000 zł

30 grudnia 2005 r.

2

SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

450.000 zł

30 grudnia 2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-12-2005 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 12:33