herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 121/218/2005


UCHWAŁA 121/218/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 13 października 2005 roku

w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 32 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazania ( Dz. U. Nr 13, poz. 114 ) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład komisji inwentaryzacyjnej w sprawie przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz powiatu (drogi powiatowe) niżej wymienione osoby:

1. Jerzy Gądarowski - członek komisji

2. Zofia Bogdańska - członek komisji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-10-2005 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2005 14:12