herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 120/216/2005


UCHWAŁA NR 120/216/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie nawiązania stosunku pracy w formie umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Na podstawie art.44 ust.4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz.408 z późn.zm.). a w związku z art.32 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1592 z późn.zm.). Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Nawiązuje się stosunek pracy z dniem 7 października 2005 roku w formie umowy o pracę na czas nieokreślony, której przedmiotem będzie zarządzanie SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie z Panią Marię Żukrowską - Mróz powierzając jej stanowisko Dyrektora.

§ 2. Ustala się wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3,0 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez prezesa GUS.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-10-2005 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2005 08:57