herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 120/215/2005


UCHWAŁA NR 120/215/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 6 października 2005 roku

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 70 § 1 k.p. w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Odwołuje się z dniem 6 października 2005 roku ze stanowiska Dyrektora SPZOZ - Szpital Powiatowy w Dębnie Pana Andrzeja Waszkiewicza co jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy.

§ 2. W okresie wypowiedzenia Pana Andrzeja Waszkiewicza zwalnia się z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem dotychczasowego prawa do wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-10-2005 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2005 08:57