Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR 116/208/2005


UCHWAŁA NR 116/208/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2005 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w związku z realizacją inwestycji drogowej.

Na podstawie art. 96 Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z póź. zm.) uchwala co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Pana Antoniego Palucha -Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu do wykonywania czynności związanych z wdrażaniem i realizacją projektu pod nazwą : „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z ul. Zielona w miejscowości Dębno” w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały dofinansowywanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały.

  • 2. Zakres upoważnienia o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje:

a) podpisanie wniosku aplikacyjnego wraz ze wszystkimi załącznikami,

b) podpisanie umowy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim (Instytucją Pośredniczącą) na dofinansowanie projektu,

c) podpisanie aneksów do umowy z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim,

d) składanie i podpisanie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim stosownych raportów monitoringowych, harmonogramów i monitoringu w czasie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, zgodnie z wytycznymi dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

  1. przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na

wykonywanie robót w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i dokonanie wyboru oferty,

f) prowadzenie funkcji inspektora nadzoru w części dotyczącej robót drogowych,

  1. zarządzanie projektem po zakończeniu jego realizacji.

3. Potwierdza się ważność czynności dokonanych przez Pana Antoniego Palucha jako Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu przed datą udzielenia niniejszego pełnomocnictwa w zakresie spraw wskazanych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnienie zostaje udzielone na czas zarządzania projektem wskazanym w § 1, nie dłużej jednak niż na okres pełnienia przez Antoniego Palucha funkcji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-09-2005 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2005 11:20