herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 116/207/2005


UCHWAŁA Nr 116/207/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2005 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn zm ) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje :

§ 1. Powierza się Pani Arlecie Rupenthal pełnienie obowiązków Dyrektora Domu

Dziecka w Dębnie od dnia 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2006r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie

Do czasu uzupełnienia kwalifikacji przez Panią Arletę Rupenthal wymaganych dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331) nie może ona zajmować stanowiska dyrektora, a jedynie można jej powierzyć pełnienie obowiązków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-08-2005 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2005 09:42