herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 116/204/2005


Uchwała Nr 116/204/2005

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 24 sierpnia 2005 roku

w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowogródek Pomorski”

Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowogródek Pomorski”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) projekty gminnych planów gospodarki odpadami opiniuje zarząd powiatu.

W dniu 7 lipca 2005 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynął wniosek Urzędu Gminy w Nowogródku Pomorskim w sprawie wydania opinii do projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowogródek Pomorski”.

Zarząd Powiatu Myśliborskiego na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2005 roku zapoznał się z projektem „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowogródek Pomorski”.

Stwierdzono, iż opiniowany plan został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Zgodny jest on także z obowiązującymi planami gospodarki odpadami wyższego szczebla tj. krajowym, wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami.

Po przeanalizowaniu przesłanego projektu oraz wniosku pozytywnie opiniuje się projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowogródek Pomorski”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 31-08-2005 09:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2005 09:40