herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 111/199/2005


UCHWAŁA NR 111/199/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 18 lipca 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 i 5 , art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm)

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrywania wniosku Pani Joanny Sołtys ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Andrzej Królikowski - Przewodniczący Komisji

2. Piotr Wojciechowski - Ekspert MENiS

3. Małgorzata Cheba - Ekspert MENiS

4. Danuta Sawicka - Dyrektor ZSP Nr 1 w Dębnie

5. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 2. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrywania wniosku Pani Anny Lenartowicz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Andrzej Królikowski - Przewodniczący Komisji

2. Tadeusz Urbaniak - Ekspert MENiS

3. Krystyna Matuszak - Ekspert MENiS

4. Danuta Sawicka - Dyrektor ZSP Nr 1 w Dębnie

5. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 3. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrywania wniosku Pana Bartosza Zadrozińskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Ryszard Czekała - Przewodniczący Komisji

2. Marlena Kościńska - Ekspert MENiS

3. Jolanta Lejman - Ekspert MENiS

4. Danuta Sawicka - Dyrektor ZSP Nr 1 w Dębnie

5. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 4. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrywania wniosku Pana Tomasza Szyszko ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Ryszard Czekała - Przewodniczący Komisji

2. Marlena Kościńska - Ekspert MENiS

3. Jolanta Lejman - Ekspert MENiS

4. Adam Błażejewski - Dyrektor ZSP Nr 2 w Myśliborzu

5. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 5. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrywania wniosku Pani Anny Ścibiorskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Andrzej Królikowski - Przewodniczący Komisji

2. Mariola Szwarc - Ekspert MENiS

3. Krzysztof Bachoński - Ekspert MENiS

4. Henryk Gostomski - Dyrektor MOW Renice

5. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 6. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrywania wniosku Pana Olafa Romanowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Ryszard Patkowski - Przewodniczący Komisji

2. Elżbieta Urbaniak - Ekspert MENiS

3. Tadeusz Urbaniak - Ekspert MENiS

4. Ryszard Syroka - Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku

5. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 7. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrywania wniosku Pani Alicji Sawickiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Ryszard Patkowski - Przewodniczący Komisji

2. Elżbieta Łunkiewicz - Rosół - Ekspert MENiS

3. Romualda Mironiuk-Makowska - Ekspert MENiS

4. Ryszard Syroka - Dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku

5. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 8. Zatwierdza się „Regulamin Komisji Egzaminacyjnej ds. nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia

Andrzej Dobrowolski

Wicestarosta Powiatu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-07-2005 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2005 12:22