herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 109/195/2005


UCHWAŁA NR109/195/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca2005 roku

w sprawie prolongaty spłat rat kapitałowych zaciągniętego kredytu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592, z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XLI/303/02 z dnia 24 kwietnia 2002 roku, Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na prolongatę spłaty raty kapitałowej kredytu udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie przez NORDEA BANK POLSKA S.A. O/Szczecin - umowa z dnia 12 lipca 2002 roku Nr BLK-PLN-OSZN1-02-000001. Prolongata polegałaby na rozłożeniu raty 68.951 zł. wymagalnej na dzień 1 lipca 2005 roku na sześć równych rat w wysokości 11.491,83 zł. i dopisaniu jej do rat kapitałowych w miesiącach lipiec - grudzień 2005 roku

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta ...............................................................

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu ...............................................................

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu ...............................................................

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu ...............................................................

Uzasadnienie:

Mając na uwadze trudną sytuację w ochronie zdrowia, Zarząd Powiatu Myśliborskiego rozpatrzył pozytywnie złożony wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Dębnie Nr SP ZOZ.I./119/06/05 z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie prolongaty spłaty raty kapitałowej w wysokości 68.951 zł wymaganej na dzień 01.07.2005 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Aneksu Nr 3 z dnia 16.08.2004 roku do umowy Nr BLK-PLN-OSZN1-02-000001 z dnia 12.07.2002 roku, tj. prolongata polegałaby na rozłożeniu w/w raty kapitałowej na sześć równych rat w wysokości 11.491,83 zł i dopisaniu jej do rat kapitałowych w miesiącach lipiec - grudzień 2005 roku, natomiast spłata odsetek następować będzie na bieżąco zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2005 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 11:29