herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 109/192/2005


UCHWAŁA NR 109/192/2005

ZARZĄDU POWATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie projektu „Wsparcie edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego funduszami unijnymi”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt1 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym( Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udział Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w konkursie projektu Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
na lata 2004 - 2006 organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

§ 2. Projekt pn. „Wsparcie edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego funduszami unijnymi” będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa.

§ 3. Projekt nie wymaga wkładu własnego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE

W związku z kontynuacją uczestnictwa w programie stypendialnym Działanie 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 istnieje konieczność ponownego opracowania projektu i złożenia wniosku aplikacyjnego o jego finansowanie do Instytucji Wdrażającej, jaka jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na rok szkolny 2005/2006. Projekt „Wsparcie edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego funduszami unijnymi” obejmuje swym zasięgiem studentów uczelni wyższych, zamieszkałych na terenie powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-07-2005 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2005 11:18