herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 103/186/2005


UCHWAŁA NR 103/186/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Wiedza i kompetencje szansą rozwoju aktywności zawodowej dla lokalnej społeczności”.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na udział Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku w konkursie na dotacje dla szkół zawodowych ogłoszonym w ramach Programu PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Projekt PL2002/000-580-06.04-13-01 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego).

§2. Projekt pn. „Wiedza i kompetencje szansą rozwoju aktywności zawodowej dla lokalnej społeczności” będzie współfinansowany ze środków Programu PHARE 2002, co wymaga wkładu własnego w wysokości 2% kosztów projektu, które będą stanowiły środki samorządu powiatowego w wysokości 800,00 zł.

§3. Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie podatku VAT w wysokości do 3.000, 00 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku, prowadzi gospodarstwo pomocnicze w postaci warsztatów szkolnych ukierunkowanych na kształcenie w zawodach związanych z pojazdami samochodowymi. Warsztaty szkolne wymagają doposażenia w nowoczesny sprzęt do diagnostyki samochodowej.

Udział w konkursie na dotację dla szkół zawodowych finansowanym z funduszy PHARE 2002 daje szansę na uzyskanie dotacji i unowocześnienie warsztatów. Pozwoli to na utrzymanie się na rynku pracy i dalszy rozwój szkoły.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-06-2005 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2005 14:07