herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 102/185/2005


UCHWAŁA NR 103/185/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 20.000 zł.

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

o kwotę 20.000 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 20.000 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 70.294 zł.

Zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 4.930 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 4.930 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 31.450 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 31.450 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 32.000 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

o kwotę 30.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 917 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 917 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 750 - Administracja publiczna

o kwotę 997 zł.

w rozdziale 75045 - Komisje poborowe

o kwotę 997 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 90.294 zł.

Zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 4.930 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 4.930 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 31.450 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 31.450 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 20.000 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 20.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 32.000 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

o kwotę 30.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 917 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 917 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 750 - Administracja publiczna

o kwotę 997 zł.

w rozdziale 75045 - Komisje poborowe

o kwotę 997 zł.

§ 4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Porozumienia z dnia 5 kwietnia 2005 roku pomiędzy: Burmistrzem Miasta i Gminy Barlinek a Zarządem Powiatu Myśliborskiego oraz Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Barlinku w sprawie przekazania przez Gminę Barlinek dotacji na dofinansowanie zakupu ultrasonografu w kwocie 20.000 zł.

  2. Wniosku Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatkowymi tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej w celu urealnienia planu wydatków w kwocie 997 zł,

  3. wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SKUNER” w Myśliborzu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi OKS.0913/1/05,

  4. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej w celu urealnienia planu wydatków jednostki w kwocie 4.930 zł.

  5. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

  6. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł na naprawę drzwi w samochodzie Mercedes,

  7. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku dokonanie zmian w planie finansowym tzn. przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi jednostki o kwotę 3.645 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia,

  8. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tzn. przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na olej opałowy w kwocie 27.805 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-05-2005 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2005 11:58