herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 102/184/2005


UCHWAŁA NR 103/184/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXX/212/05 z dnia 20 kwietnia 2005 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2005 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXX/212/05 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 kwietnia 2005 roku, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2005 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek:

  1. Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z tytułu sprzedaży usług rehabilitacyjnych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych w wysokości 110.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

  2. Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w jednostce w wysokości 103.680 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup środków czystości oraz zakup nagród dla dzieci, biletów do muzeum itp.,

  3. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z działalności stołówki w wysokości 15.510 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności, wydatki kulturalno-oświatowe,

  4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z działalności stołówki w wysokości 36.000 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii i usług pozostałych oraz na częściowe pokrycie wynagrodzenia,

  5. Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w planie w wysokości 14.640 zł. na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie.

  6. Zespołu Szkół w Smolnicy o zwiększenie planu dochodów i wydatków o środki uzyskane z działalności stołówki w wysokości 117.000 zł. z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii i usług pozostałych itp.

  7. Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w planie w wysokości 5.809 zł. na opłatę notarialną w zawiązku z nieodpłatnym oddaniem w użytkowanie wieczyste przez gminę Barlinek na rzecz Powiatu Myśliborskiego nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku
   przy ul. Szosowej.

  8. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o zmniejszenie środków uzyskanych z Agencji Nieruchomości Rolnej na stypendia dla uczniów w kwocie 832 zł. w związku z przejściem ucznia do innej szkoły.

  9. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów o środki uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży drewna opałowego, odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego itp. o kwotę 6.284 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu.

 2. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4-4820/1/2005 o ostatecznej kwocie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 3. Decyzji Zarządu Powiatu o przyznaniu kwoty 30.000 zł. dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu.

 4. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wysokości 10.400 zł. dla:

 • ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu na przedsięwzięcie: pielęgnacja drzewostanu - 1.500 zł.

 • MOS SZKUNER w Myśliborzu na przedsięwzięcie: Pielęgnacyjne cięcia drzew - 1.800 zł.

 • Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu na zakup młynka do odpadów konsumpcyjnych - 3.000 zł.

 • Dom Dziecka w Barlinku na przedsięwzięcie Edukacja ekologiczna - 1.500 zł.

 • MOW Renice na przedsięwzięcie wycieczka ekologiczna - 600 zł.

 • Zespół Szkół w Smolnicy na przedsięwzięcie: edukacja ekologiczna - 800 zł., na przedsięwzięcie: dalsza renowacja parku na arboretum - 1.200 zł.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-05-2005 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2005 11:58