herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 102/183/2005


UCHWAŁA Nr 103/183/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 3, pkt 1 i § 7, uchwały Nr XXVI/184/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy, (z uwzględnieniem zmian dokonanych do dnia zawarcia umowy kredytowej), jednak nie wyżej niż 3.000.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

§ 2. Wybór banku kredytującego dokonany zostanie przy zastosowaniu procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

§ 3. Warunki spłaty długoterminowego kredytu to znaczy: okres karencji, okresy spłat i wysokość odsetek oraz prowizji bankowych określi umowa pomiędzy Zarządem Powiatu Myśliborskiego a wybranym bankiem.

§ 4. Źródłem środków na spłatę kredytu, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały będą dochody własne powiatu.

§ 5. Harmonogram potencjalnej spłaty kredytu przedstawia załącznik.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie:

Zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu Myśliborskiego zawartym w § 7, uchwały Nr XXVI/184/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku, Zarząd Powiatu przystępuje do podjęcia działań w celu uruchomienia długoterminowego kredytu na pokrycie deficytu budżetu 2005 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-05-2005 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2005 11:57