Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR 102/182/2005


UCHWAŁA NR 102/182/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 06 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu oraz zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 oraz art.128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 34.160 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 34.160 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 34.160 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 93.513 zł.

zadania własne

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 24.644 zł.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 24.644 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 65.000 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 65.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 2.039 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 2.039 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 1.830 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 1.830 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 127.673 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 34.160 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 34.160 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 17.080 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 17.080 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 65.000 zł.

w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne

o kwotę 65.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 2.039 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 2.039 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 9.394 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 1.830 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 7.564 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim w sprawie dofinansowania przez Gminę zadania należącego do Powiatu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z w m. Dębno, ul. Zielona”,

  2. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami.

  3. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie przesunięcia środków finansowych w planie pomiędzy paragrafami

  4. Wniosku Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na opracowanie:

  • studium wykonalności projektu „Prace modernizacyjne w budynku głównym i sali sportowej w ZSP Nr 2 w Myśliborzu” w kwocie 8.540 zł.,

  • studium wykonalności projektu „Prace modernizacyjne w budynku głównym i sali sportowej w ZSP Nr 1 w Dębnie” w kwocie 8.540 zł.,

  • studium wykonalności projektu „Modernizacja placu manewrowego przystani żeglarskiej MOS w Myśliborzu” w kwocie 7.564 zł.

  1. Wniosku Sekretarza Powiatu na przekwalifikowanie dotacji ujętych w planie dla Szpitali Powiatowych na wydatki inwestycyjne - w związku ze złożonymi projektami o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji oraz na zakup usług pozostałych w związku z planowanym przeprowadzeniem kontroli zewnętrznej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-05-2005 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2005 11:51