herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 101/180/2005


UCHWAŁA NR 101/180/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 12.767 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 12.767 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

o kwotę 12.767 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 11 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 11 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 11 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 12.778 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 11 zł.

w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 11 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 12.767 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów

o kwotę 12.767 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/27/2005 z dnia 18 marca 2005 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/2005 z dnia 10 marca 2005 roku o zwiększeniu powiatowi dotacji celowej w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (§2110) o kwotę 12.767 zł. z przeznaczeniem na:

  • aktywizację zawodową za I kwartał br. repatrianta p. Jana K. - 1.648 zł.,

  • utworzenie stanowiska pracy repatrianta - 11.119 zł.

  1. wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków w planie finansowym jednostki pomiędzy paragrafami zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-03-2005 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2005 14:15