herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 99/176/2005


UCHWAŁA NR 99/176/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 08 marca 2005 roku

w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 81.000 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 62.694 zł.

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 62.694 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 18.306 zł.

w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 18.306 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 81.000 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 62.694 zł.

w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 62.694 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 18.306 zł.

w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kwotę 18.306 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podjętą Uchwałą Nr 97/168/2005 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 08 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2005 oraz na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w sprawie podziału kwot na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na poszczególne jednostki i placówki oświatowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-03-2005 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2005 10:27