herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 99/175/2005


UCHWAŁA NR 99/175/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 8 marca 2005 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXVIII/199/05 z dnia 2 marca 2005 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2005 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXVIII/199/05 z dnia 2 marca 2005 roku, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonano na podstawie:

 1. wniosków Dyrektorów o odwrotne przekazanie środków dot. Stypendium ANR w Szczecinie:

  1. ZSP Nr1 ul. Szosowa w Barlinku w kwocie 28.288 zł,

  2. ZS w Smolnicy w kwocie 5.824 zł,

  3. ZSP Nr 2 ul. Jeziorna w Barlinku w kwotę 20.176 zł,

  4. ZSP Nr 3 ul. Strzelecka w Myśliborzu w kwocie 93.600 zł,

  5. ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie w kwocie 10.400 zł.

 2. wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów własnych (środki przekazane z ZUS za pensjonariuszy) przekazanych w 2004 roku na konto starostwa w kwocie 18.054 zł.

 3. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaną refundacją kosztów poniesionych na organizację robót publicznych w 2005 roku z Powiatowego Funduszu Pracy z kwocie 35.830 zł.

 4. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o urealnienie planu dochodów i wydatków jednostki tj. zwiększenia o kwotę 90.000 zł, w związku z koniecznością dodatkowego zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

 5. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu o dokonanie korekty planu dochodów i wydatków jednostki w związku z otrzymaną decyzją ARiMR dotyczącą zmniejszenia stypendiów dla uczniów stypendiów, tj. zwiększenie o kwotę 843 zł i zmniejszenie o kwotę 41.403 zł.

 6. wniosku Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w/w o zabezpieczenie środków w budżecie w wys. 300 zł na realizację zadań związanych z przewozem zwłok z miejsc publicznych.

 7. zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4-4820/1/2005 z dnia 07 stycznia 2005 roku o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu - zmniejszenie dochodów o kwotę 127.463 zł.

 8. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów i wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 1.248zł, w związku z rezygnacją ze szkoły jednej ze stypendystek.

 9. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Agencji Nieruchomości Rolnej na stypendia dla uczniów w kwocie 141.440 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-03-2005 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-03-2005 10:25