herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 98/172/2005


UCHWAŁA NR 98/172/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Na podstawie §21 Uchwały Nr XXVI/184/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok oraz art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 436.920 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 4.159 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące

o kwotę 4.159 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 10.357 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 10.357 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 2.204 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 2.204 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 4.000 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 4.000 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 416.200 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 416.200 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok o kwotę 436.920 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 4.159 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane

o kwotę 46 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 4.113 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 10.357 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 10.357 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 2.204 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy

o kwotę 2.204 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 4.000 zł.

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 4.000 zł.

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 416.200 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 416.200 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§4. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie przesunięcia środków w planie pomiędzy paragrafami,

  2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków w planie pomiędzy paragrafami,

  3. Wniosku Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego o dokonanie przesunięcia środków w planie pomiędzy paragrafami.

  4. Wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki, tj. przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków,

  5. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o dokonanie przesunięcia środków w planie finansowym pomiędzy rozdziałami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 01-03-2005 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2005 10:21