herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 98/173/2005


UCHWAŁA NR 98/173/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 lutego 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późń. zm.) w związku z § 5 ust.3 i § 11 załącznika do Uchwały Nr XXXV/265/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża zgodę na przyjęcie darowizny z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o orientacyjnej wartości 31.856 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

2. Przedmiot darowizny stanowią:

  1. elektrokardiograf AsCARDDD A 4/kpl model D - 1 szt.,

  2. Ssak elektryczny MEVACSM M 20 - 1szt.,

  3. Inhalator PARIJUNIOR BBX 5HA 0007 - 1 szt.,

  4. Łóżko niemowlęce LD-05-0 - 8 szt.,

  5. Materac MGA 5 - 8szt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku protokołem odbioru z dnia 13.12 2004 r. przyjął sprzęt od Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z przeznaczeniem dla oddziału dziecięcego. Powyższy sprzęt i aparatura medyczna jest nowa, posiada aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej

Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2004 r. uchwałą nr VII/21/2004 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku wydała pozytywną opinie w sprawie przyjęcia darowizny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 01-03-2005 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2005 10:21