herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 97/169/2005


UCHWAŁA NR 97/169/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 8 lutego 2005 roku

w sprawie upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Powiatu dotyczące pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy

Na podstawie art. 4 ust. 1. pkt. 17, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) w związku z art. 9 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) w związku z kierunkami zawartymi w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004 - 2006 przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 149, poz. 1567) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu Panią Beatę Stachurską-Wołk oraz w razie jej nieobecności Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu Panią Danutę Kaźmierczak do formułowania i składania wniosku projektowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pod nazwą „Integracja 2005”.

§2. Projekt „Integracja 2005” będzie współfinansowany ze środków publicznych (Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa, budżet samorządów, Fundusz Pracy), co wymaga wniesienia wkładu własnego w wysokości 26,3% kosztów projektu, który będą stanowiły środki Funduszy Pracy w wysokości 154 201,37 zł.

§3. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu Panią Beatę Stachurską-Wołk oraz w razie jej nieobecności Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu Panią Danutę Kaźmierczak do podpisania z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie umowy o realizację projektu „Integracja 2005”.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

  1. Andrzej Dobrowolski Wicestarosta …………………………

2. Kazimierz Kłoda Członek Zarządu …………………………

  1. Andrzej Królikowski Członek Zarządu …………………………

  2. Mieczysław Pyciak Członek Zarządu …………………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-02-2005 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2005 11:19