herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 97/166/2005


Uchwała Nr 97/166/2005

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 8 lutego 2005 roku

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek”

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) projekty gminnych programów ochrony środowiska opiniuje zarząd powiatu.

W dniu 29 grudnia 2004 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynął wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku w sprawie wydania opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek”.

Zarząd Powiatu Myśliborskiego na posiedzeniu w dniu 08.02.2005r. zapoznał się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek”.

Stwierdzono, iż opiniowany program został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Zgodny jest on także z obowiązującymi dokumentami wyższego szczebla tj.:

  • Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Zachodniopomorskiego;

  • Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego.

Po przeanalizowaniu przesłanego projektu oraz wniosku pozytywnie opiniuje się projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-02-2005 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2005 10:41