herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 97/165/2005


UCHWAŁA NR 96/165/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 stycznia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Domu Dziecka w Barlinku na lata 2005-2006.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się Program Naprawczy Domu Dziecka w Barlinku na lata 2005 - 2006 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Barlinku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 900 ) zostały określone standardy wychowania i opieki oraz standardy usług jakie do końca 2006r. powinna spełniać placówka opiekuńczo-wychowawcza. W/w placówki, które nie osiągają wymaganego standardu, są obowiązane do opracowania i realizacji programu naprawczego do końca 2006 r. Koszty związane z dostosowaniem placówki na lata 2005 i 2006 łącznie wyniosą 251.050 zł (według załącznika do programu naprawczego), które powinny być zabezpieczone w budżecie powiatu. Program naprawczy został uzgodniony i zaakceptowany przez Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-02-2005 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2005 10:39