herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 96/164/2005


UCHWAŁA Nr 96/164/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 stycznia 2005 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin organizacyjny określa szczegółowy zakres działania, zadania oraz organizację Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 77/139/2001 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-01-2005 15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2005 15:58