herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 96/163/2005


UCHWAŁA NR 96/163/2005

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 19 stycznia 2005 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Działań Naprawczych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Programie Naprawczym Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu na rok 2000 - 2006 stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 78/142/01 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań Naprawczych Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu na lata 2000 - 2006, skreśla się pozycje 7 i 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie

W Programie Naprawczym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Chorych w Myśliborzu w poz. 7 planowana była wymiana odcinka sieci kanalizacji zewnętrznej w 2002 roku, z uwagi na zalewanie piwnic w budynku głównym.

Po wymianie odcinka kanalizacji przy budynku hotelowym nastąpiła poprawa warunków gruntowo wodnych (piwnice nie są zalewane, osuszone są ściany obiektu) i nie zachodzi konieczność wykonania planowanego zadania.

W 2004 roku po zakończeniu sezonu grzewczego wykonano generalny przegląd instalacji centralnego ogrzewania. Udrożniono przewody oraz oczyszczono grzejniki z zalegającego osadu. Stan techniczny instalacji nie budzi zastrzeżeń.

W związku z tym nie zachodzi konieczność wymiany grzejników żeliwnych na konwektorowe planowanych w poz. 9 Programu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-01-2005 15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2005 15:58