herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 96/161/2005


Uchwała Nr 96/161/2005

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia 19 stycznia 2005 roku

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu

finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XXVI/184/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku i Uchwały Nr XXVII/192/2005 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 12 stycznia 2005 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok dla poszczególnych jednostek organizacyjnych:

I. Dochody -

w wys. 37.436.844 zł.

 1. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

 1. Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu

 1. Dom Dziecka w Dębnie

 1. Dom dziecka w Barlinku

 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie

 1. Zespół Szkół w Smolnicy

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu

 1. Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu

II. Wydatki -

w wys. 48.436.844 zł.

 1. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Załącznik Nr 13

 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu

Załącznik Nr 14

 1. Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie

Załącznik Nr 15

 1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach

Załącznik Nr 16

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku

Załącznik Nr 17

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu

Załącznik Nr 18

 1. Zespół Szkół w Smolnicy

Załącznik Nr 19

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Jeziorna w Barlinku

Załącznik Nr 20

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu

Załącznik Nr 21

 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Myśliborzu

Załącznik Nr 22

 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Barlinku

Załącznik Nr 23

 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dębnie

Załącznik Nr 24

 1. Dom Dziecka w Dębnie

Załącznik Nr 25

 1. Dom Dziecka w Barlinku

Załącznik Nr 26

 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku

Załącznik Nr 27

 1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Szkuner” w Myśliborzu

Załącznik Nr 28

 1. Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Załącznik Nr 29

 1. Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Załącznik Nr 30

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Załącznik Nr 31

 1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu

Załącznik Nr 32

 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu

Załącznik Nr 33

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu

Załącznik Nr 34

§2. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 35.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 25-01-2005 15:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-01-2005 15:54