herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 93/159/2004


UCHWAŁA Nr 93/159/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2005

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2004r. 53, poz. 533 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Burmistrzów Gminy Barlinek, Dębno, Myślibórz i Wójtów Gminy Boleszkowice i Nowogródek Pomorski oraz samorządu aptekarskiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie poszczególnych gmin Powiatu Myśliborskiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 i harmonogramem dyżurów aptek - załącznik Nr 2.

§ 2. 1. Dostępność świadczeń w porze nocnej ( rozumianej jako pora między godziną 20:00 a 8:00 rano) zapewnia się w ten sposób, że apteka pełniąca dyżur w niedzielę i święta zgodnie z harmonogramem zobowiązana jest do udzielania świadczeń przez kolejne 7 dni włączając niedzielę dyżurną, na telefoniczne wezwanie klienta.

2. Zobowiązuje się kierowników aptek do wywieszenia wykazów aktualnych aptek dyżurnych z podaniem ich numerów telefonów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Myśliborskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie

Art. 94 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz.533 z późn. zm.) zobowiązuje Zarząd Powiatu do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgodnie z potrzebami ludności w sposób zapewniający dostępność świadczeń również w niedzielę, święta, dni wolne od pracy oraz w porze nocnej.

Zarząd Powiatu Myśliborskiego zgodnie z art. 94 ust.2 w/w ustawy zasięgnął opinii burmistrzów i wójtów z 5 gmin w powiecie myśliborskim oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie dostosowując czas pracy aptek do potrzeb mieszkańców powiatu.

Zobowiązał kierowników aptek dyżurnych do wywieszania wykazów aktualnie dyżurujących aptek z podaniem numerów telefonów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 15:16