herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 93/157/2004


UCHWAŁA NR 93/157/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXVI/187/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2004 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXVI/187/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

Powyższych zmian dokonano na podstawie:

 1. Informacji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2004 roku znak: WUP. III.ZPORR.0003-2/15/PG/04, dotyczącej wniosku o płatność nr 20/ZPORRF/2.2/04 w ramach projektów: „Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego”, który to wniosek został rozpatrzony pozytywnie a wraz z nim została przyznana kwota 99.750 w ramach ralizowanego projektu. Powyższa kwota zostanie przekazana w miesiącu grudniu 2004 roku szkołom:

  1. ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku

  kwota: 24.500

  1. ZSP Nr 2 ul. Jeziorna w Barlinku

  kwota: 16.500

  1. ZSP Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu

  kwota: 15.500

  1. ZSP Nr 3 ul. Strzelecka w Myśliborzu

  kwota: 16.750

  1. ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie

  kwota: 16.500

  1. ZS w Smolnicy

  kwota: 10.000

  Razem

  kwota: 99.750

  1. Informacji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2004 roku znak: WUP.III.ZPORR.0003-2/41/PG/04 dotyczącej wniosku o płatność nr 6/ZPORRF/2.2/04 w ramach projektów: „Stypendia szansą dla studentów Powiatu Myśliborskiego”, który to wniosek został rozpatrzony pozytywnie a wraz z nim została przyznana kwota 15.527 zł., powyższa kwota zostanie przekazana 102 studentom w miesiącu grudniu 2004 roku.

  Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-12-2004 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2004 15:14