Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR 87/152/2004


UCHWAŁA NR 87/152/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 23 listopada 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok, zmiany planu finansowego oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz art.128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 383.639 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 34.544 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 34.544 zł.

zadania własne

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 349.095 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 288.611 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 60.484 zł.

§2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 96.553 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 18.138 zł.

w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

o kwotę 18.138 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 4.800 zł.

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę 4.800 zł.

zadania własne

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 73.615 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 73.615 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 289.508 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 170.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 170.000 zł.

w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 10.400 zł.

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

o kwotę 10.400 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 82.171 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 8.556 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 73.615 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 3.999 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 3.999 zł.

w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

o kwotę 18.138 zł.

w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

o kwotę 18.138 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 4.800 zł.

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

o kwotę 4.800 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 576.594 zł.

zadania własne

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 170.000 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 170.000 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

o kwotę 10.400 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe

o kwotę 10.400 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

o kwotę 357.651 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

o kwotę 297.167 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

o kwotę 60.484 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

o kwotę 38.543 zł.

w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 38.543 zł.

§5. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§6. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/222/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku zgodnie z zarządzeniem Nr 486/2004 z dnia 9 listopada 2004 roku o dokonaniu zmian w planie dotacji celowych przyznanych Powiatowi, polegających na:

 1. zmniejszeniu dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§2110) o kwotę 4.800 zł. przeznaczonej na wypłaty świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Powiatowych Komend PSP,

 2. zwiększeniu dotacji w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (§2110) o kwotę 10.602 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu paliwa i innych materiałów pędnych na potrzeby Powiatowej Komendy PSP.

 1. Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie wydatków, tj. przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków płacowych,

 2. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

 3. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/237/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 502/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku o dokonaniu zmian w planie dotacji celowych przyznanych Powiatowi, polegających na:

 1. zwiększeniu dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze (§2130) o kwotę 288.611 zł. , w tym zwiększenie rezerwy na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 28.10.2004 r. Nr FS10-453-809/04,

 2. zwiększeniu dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej (§2130) o kwotę 60.484 zł.

 3. zmniejszeniu dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (§2110)
  o kwotę 18.138 zł.

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/238/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 503/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku o zmniejszeniu Powiatowi dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej (§2130) o kwotę 73.615 zł. przeznaczonej na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

 2. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3011-2/239/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 504/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (§2110) o kwotę 23.942 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie od 01 października 2004 roku motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Powiatowej Komendy PSP.

 3. W związku z koniecznością dokonania zapłaty w wysokości 10.400 zł. zgodnie z zawartą umową w dniu 09 listopada 2004 roku pomiędzy Zarządem Powiatu a firmą Baltic Development Sp. z o.o.za świadczone usługi doradcze przy wyborze organizatora emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego dokonuje się uzupełnienia w/w kwoty z rezerwy ogólnej do rozdz.75020 - Starostwa powiatowe,

 4. Decyzji Zarządu o dokonanie przesunięcia planu wydatków pomiędzy jednostkami tj. Starostwem Powiatowym a Powiatowym Zarządem Dróg w wysokości 170.000 zł. w związku z zawartą umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-12-2004 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2004 14:02