Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR 86/151/2004


UCHWAŁA NR 86/151/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego oraz zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie § 17 Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz art.126 ust. 1 pkt. 1 oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 1.500 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 1.500 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 1.500 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 157.984 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 4.575 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4.575 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 64.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 64.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 10.010 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 3.000 zł

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 1.573 zł

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 5.437 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 47.500 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 14.000 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3.500 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 31.685 zł.

w rozdziale 85321 - Powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 600 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 31.085 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 37 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 37 zł.

w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 177 zł.

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 177 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 159.484 zł.

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 4.575 zł.

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 4.575 zł.

w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 64.000 zł.

w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 64.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 11.510 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 6.000 zł

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 1.573 zł

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 2.437 zł

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 1.500 zł

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 47.500 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 14.000 zł.

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł.

w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3.500 zł.

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 31.685 zł.

w rozdziale 85321 - Powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności o kwotę 600 zł.

w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 31.085 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 37 zł.

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 37 zł.

w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 177 zł.

w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 177 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Nr FB.1-3011-2/214/2004 z dnia 09 listopada 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 475/2004 z dnia 04 listopada 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność (§2130) w kwocie 1.500 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

 2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1, ul. Szosowa w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków w planie w związku z koniecznością opłacenia faktur dla nauczycieli z Zachodniopomorskiej Szkoły Języków Obcych w Stargardzie Szczecińskim w związku z nauką języka angielskiego,

 3. wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - starostwa powiatowe w kwocie 64.000zł, w celu urealnienia planu wydatków,

 4. wniosku Sekretarza Powiatu dokonanie zmian w planie finansowym jednostki dział 801 - Oświata i wychowanie, w związku z mylnie przyjętym rozdziałem na realizację projektu adaptacyjno - budowlanego inwestycji przeprowadzonej w ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku.

 5. wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym o dokonanie zmian w planie wydatków w celu urealnienia planu z faktycznie poniesionymi wydatkami,

 6. wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne,

 7. wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków.

 8. wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z okresem jesienno zimowym zachodzi konieczność odzieży i obuwia zimowego,

 9. wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki,

 10. wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek ZUS.

 11. wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w celu urealnienia planu wydatków.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-12-2004 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2004 12:45