herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 83/148/2004


UCHWAŁA Nr 83 /148/ 2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2004 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie.

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 142, poz. 1592 z późń. zm. ) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997r., Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998r., Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000r., Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, 1320; z 2001r., Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002r., Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966; z 2004r., Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690, Nr 173, poz. 1808) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje :

§ 1. Stwierdza się nieważność decyzji powierzającej stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Dębnie Pani Arlecie Rupenthal wydanej przez Starostę Myśliborskiego dnia 31 sierpnia 2004r.

§ 2. Powierza się Pani Arlecie Rupenthal z dniem 1 listopada 2004r. do 31 sierpnia 2005r. pełnienie obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Uzasadnienie

Do czasu uzupełnienia kwalifikacji przez Panią Arletę Rupenthal wymaganych dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900) nie może ona zajmować stanowiska dyrektora, a jedynie można jej powierzyć pełnienie obowiązków.

Przygotowała: Beata Kołodziejek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 16-11-2004 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2004 15:05