herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 83/146/2004


UCHWAŁA NR 83/146/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2004 roku

w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXIII/172/04 z dnia 27 października 2004 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy zmian wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2004 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXIII/172/2004, Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 27 października 2004 roku, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Wniosków Dyrektorów jednostek o zabezpieczenie potrzeb finansowych do końca roku - na bieżące utrzymanie i właściwe funkcjonowanie. Zarząd Powiatu proponuje skierować kwoty na częściowe pokrycie potrzeb następującym jednostkom:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg 100.000 zł. (na zakup piasku i soli oraz wykonanie chodnika),

  2. ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu 120.000 zł. (na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe),

  3. ZSP Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu 75.000 zł. (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup pieca),

  4. ZS w Smolnicy 100.000 zł. (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych),

  5. MOW Renice 150.000 zł. (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zakup pieca oraz wydatki rzeczowe),

  6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 100.000 zł. na rodziny zastępcze,

  7. MOS „SZKUNER” w Myśliborzu 51.000 zł. (na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na energię),

  8. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 9.600 zł.(na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe),

  9. Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 80.000 zł. .(na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń),

  10. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu 10.000 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników,

  11. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 62.000 zł. na zakup tablic rejestracyjnych.

 2. Wniosków Dyrektorów jednostek odwrotne przekazanie środków finansowych otrzymanych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie na wypłatę stypendiów dla uczniów, z tego:

  1. ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu 33.280 zł.,

  2. ZSP Nr 3, ul. Strzelecka w Myśliborzu 60.736 zł.,

  3. ZS w Smolnicy 21.628 zł.,

  4. ZSP Nr1, ul. Zachodnia w Dębnie 43.264 zł.,

  5. ZSP Nr1, ul. Szosowa w Barlinku 52.895 zł.

  6. ZSP Nr2, ul. Jeziorna w Barlinku 37.856 zł.

 3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o odwrotne przekazanie uzyskanych dochodów w wysokości 14.000 zł. za obsługę PFRON z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników.

 4. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów otrzymanych za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w wysokości 12.860 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla w/w osób.

 5. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego o przyznaniu dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w wysokości 25.000 zł. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu na zakup średniego wodno-pianowego samochodu gaśniczo-ratowniczego.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-11-2004 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2004 13:24