herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 83/145/2004


UCHWAŁA 83/145/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 29 października 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm. ), art. 38 ust.1 w związku z art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje :

§ 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego działki nr 173 o powierzchni 826 m2, położonej w obrębie 6 m. Dębno w następującym składzie :

  1. Jerzy Gądarowski - Przewodniczący Komisji

  2. Mirosław Lach - Z-ca Przewodniczącego Komisji

  3. Grażyna Jędrzejewska - członek Komisji

  4. Mariusz Szeliga - członek Komisji

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

3. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Przygotował: Mirosław Lach - Geodeta Powiatowy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 08-11-2004 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2004 13:23