herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 82/143/2004


Uchwała Nr 82/143/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 13 października 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatu do analiz biochemicznych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku

Na podstawie art.32 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późń. zm. ) w związku z § 4 ust.3 i § 7 załącznika do Uchwały Nr XXXV/265/2001 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego Zarządu Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zakup aparatu BTS-330 do wykonywania analiz biochemicznych” o wartości 19.260 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

3. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Uzasadnienie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku wystąpił z wnioskiem o zakup aparatu do wykonywania badań biochemicznych BTS-330 o wartości 19.260 zł. Aparat ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania laboratorium ponieważ aparat będący na wyposażeniu jest już wyeksploatowany i uniemożliwia prawidłową jakość wykonywanych badań . Ponadto brak jest części zamiennych do wykonania naprawy. Stąd też niezbędnym staje się dokonanie zakupu nowego aparatu , który będzie spełniał warunki techniczne i pozwoli spełnić wymagane standardy. Zakup aparatu dokonany zostanie ze środków własnych szpitala.

Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 28 września 2004 r. uchwałą nr VI/19/2004 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku wydała opinie pozytywną dotyczącą zakupu aparatu do wykonywania analiz biochemicznych.

Przygotowała: Maria Żukrowska-Mróz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-10-2004 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2004 11:24