herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 82/142/2004


Uchwała Nr 82/142/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 13 października 2004 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku

Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późń. zm.) Zarządu Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku zgodnie z Aneksem Nr 1 stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

3. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Uzasadnienie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku dokonał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego związanych z aktualnym nazewnictwem, poszerzeniem obszaru działania, gdyż do Zakładu kierowani są pacjenci z poza terenu naszego województwa oraz ze zmianami organizacyjnymi siedziby. Rada Społeczna na posiedzeniu w dniu 28 września 2004 r. uchwałą nr VI/20/2004 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku uchwaliła zmiany do regulaminu.

Przygotowała: Maria Żukrowska-Mróz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 15-10-2004 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2004 11:24