Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 81/140/2004


UCHWAŁA NR 81/140/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 05 października 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego budżetu, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie §17 Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 128 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 5.700 zł.

zadania własne

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 5.700 zł.

w rozdziale 85407 -Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 5.700 zł.

§2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 314.060 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 167.288 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 48.000 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 18.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 92.288 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 5.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 127.171 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych o kwotę 110.000 zł.

w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 17.171 zł.

(w tym rezerwa oświatowa 9.871 zł.)

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 14.601 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 14.601 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 319.760 zł.

zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 167.288 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 48.000 zł.

w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 13.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 106.288 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 5.000 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 5.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 132.871 zł.

w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 2.700 zł.

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 17.971 zł.

w rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych o kwotę 111.100 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 1.100 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

o kwotę 14.601 zł.

w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów o kwotę 14.601 zł.

§4. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§5. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała: Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Myślibórz a Powiatem Myśliborskim w dniu 30 września 2004 roku w sprawie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci
  i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2004. Miasto i Gmina Myślibórz przekaże dotację w wysokości 2.400 zł. na realizację powyższego zadania.

 2. Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Barlinek a Powiatem Myśliborskim w dniu 20 września 2004 roku w sprawie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci
  i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2004. Miasto i Gmina Barlinek przekaże dotację w wysokości 2.400 zł. na realizację powyższego zadania.

 3. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Powiatem Myśliborskim
  w dniu 22 września 2004 roku w sprawie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2004 Gmina Nowogródek Pomorski przekaże dotację w wysokości 500 zł. na realizację powyższego zadania.

 4. Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Boleszkowice a Powiatem Myśliborskim
  w dniu 22 września 2004 roku w sprawie organizacji systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim w roku 2004 Gmina Boleszkowice przekaże dotację w wysokości 400 zł. na realizację powyższego zadania.

 5. Wniosku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego o przyznanie
  i zwiększenie w planie finansowym środków na wypłacenie nagród z okazji DEN dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

 6. Zgodnie z Decyzją Zarządu Powiatu przetarg i realizacja zadania pn. adaptacja na cele dydaktyczne pomieszczeń budynku ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku oraz remont elewacji budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. dokonana będzie przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu..

 7. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych,

 8. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów.

 9. W związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków w ZSP Nr 2, ul. Jeziorna w Barlinku dokonuje się przeniesienia kwoty 50.000 zł. do Zespołu Szkół w Smolnicy na zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.,

 10. Wniosku Dyrektora MOS „SZKUNER” w Myśliborzu o zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zarząd przyznał kwotę z rezerwy celowej oświatowej 9.871zł.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-10-2004 16:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2004 16:33