herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 80/138/2004


UCHWAŁA NR 80/138/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie §17 Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XVI/117/2004 z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok, art.126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 48.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 48.000 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 48.000 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 48.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

o kwotę 48.000 zł.

w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 48.000 zł.

§3. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z kwalifikacją kontraktu na adaptację na cele dydaktyczne pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku oraz udziału procentowego powiatu po dokonanym przetargu do kwoty ok. 48.000 zł.

Przygotowała: Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-09-2004 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2004 10:08