herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 80/136/2004


UCHWAŁA NR 80/136/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/166/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2004 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXII/166/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 22 września 2004 roku, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2004 rok dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST4-4822-528/2004 z dnia 15 lipca 2004 roku o przyznaniu powiatowi 69.000 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

 2. Zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4820-19p/2004 z dnia 16 lipca 2004 roku o zwiększeniu powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 68.288 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.

 3. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu o przyznanie dodatkowych środków na opłacenie energii elektrycznej i cieplnej (przyznano kwotę 50.000 zł.).

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku o przyznanie dodatkowych środków na spłatę rat inwestycji pn. ”modernizacja kotłowni” (przyznano kwotę 31.734 zł.).

 5. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o zwiększenie środków w planie jednostki na dokonanie opłat za energię elektryczną (przyznano kwotę 50.000 zł.) oraz o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów na dokonanie powyższych opłat (przyznano kwotę 33.000 zł.).

 6. Wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” w Myśliborzu o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów. Przyznano kwotę 6.378 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

 7. Wniosku Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych o odwrotne przekazanie wypracowanych dochodów. Przyznano kwotę 10.200 zł. na dokonanie opłat za energię elektryczną oraz na zakup opału.

 8. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów uzyskanych z refundacji za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w wysokości 6.037 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

 9. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o odwrotne przekazanie dochodów uzyskanych z refundacji za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w wysokości 5.843 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

 10. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o odwrotne przekazanie wypracowanych i odprowadzonych dochodów w wysokości 4.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

 11. Decyzją Zarządu Powiatu dokonuje się częściowego zwrotu środków finansowych dla jednostek Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu (przyznano kwotę 30.000 zł.) oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach (przyznano 30.000 zł.).

 12. Uchwały Nr XVI/119/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Myśliborzu, ul. Północna Nr 5 dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych środków w wysokości 31.228 zł. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2, ul. Za Bramką w Myśliborzu będącego administratorem mienia Bursy Szkolnej.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-09-2004 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2004 10:06