herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 80/135/2004


UCHWAŁA Nr 80/135/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 24 września 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm. ), art. 38 ust.1 w związku z art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje :

§1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego działki nr 477/7 o powierzchni 1128 m2, działki nr 477/8 o powierzchni 1133 m2, działki nr 477/9 o powierzchni 1083 m2, działki nr 477/10 o powierzchni 966 m2 położonych w obrębie 2 m. Barlinek oraz działki nr 44/1 o powierzchni 914 m2, działki nr 44/2 o powierzchni 859 m2, działki nr 44/3 o powierzchni 866 m2 położonych w obrębie 2 m. Myślibórz

w następującym składzie:

  1. Jerzy Gądarowski - Przewodniczący Komisji

  2. Mirosław Lach - Z-ca Przewodniczącego Komisji

  3. Grażyna Jędrzejewska - członek Komisji

  4. Mariusz Szeliga - członek Komisji

  5. Mieczysław Pyciak - członek Komisji

§2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

  1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

  2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

  3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Przygotowała: Małgorzata Jakóbowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-09-2004 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2004 13:28