Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr 73/130/2004


UCHWAŁA NR 73/130/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 30 lipca 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

Na podstawie art.126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 15.000 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna o kwotę 15.000 zł.

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 15.300 zł.

zadania własne

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna o kwotę 15.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 300 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 300 zł.

§3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 30.000 zł.

zadania z zakresu administracji rządowej

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna o kwotę 15.000 zł. zadania własne

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 1.000 zł.

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.000 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 12.000 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 12.000 zł.

§4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok o kwotę 30.300 zł.

zadania własne

w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA o kwotę 15.000 zł.

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna o kwotę 15.000 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 1.300 zł.

w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 1.000 zł.

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 300 zł.

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA o kwotę 2.000 zł.

w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 2.000 zł.

w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 12.000 zł.

w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 12.000 zł.

§5. Ustala się układ wykonawczy do wprowadzonych wyżej zmian zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§6. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2004 rok zgodnie z Załącznikiem Nr2.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Andrzej Dobrowolski

1. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

3. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia Nr FB.1-3011-2/110/2004 z dnia 21 lipca 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 277/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku o przyznaniu powiatowi dotacji celowej (z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz.16) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność (§2130) w kwocie 300 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,

  2. Zawiadomienia Nr FB.1-3011-2/120/2004 z dnia 27 lipca 2004 roku zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 296/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. o dokonaniu zmian w dotacjach celowych przyznanych powiatowi w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 - Obrona cywilna, polegających na:

  • zmniejszeniu wydatków w §6410 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.000 zł.,

  • zwiększeniu wydatków w §2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu o kwotę 15.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z remontem pomieszczeń powiatowego centrum zarządzania kryzysowego oraz wyposażeniem w sprzęt techniczny,

  1. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

  2. Wniosku Dyrektora Domu Dziecka w Dębnie o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki tj. przesunięcia środków pomiędzy paragrafami wydatków rzeczowych.

Przygotowała: Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 02-08-2004 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2004 15:43