herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 72/124/2004


UCHWAŁA NR 72/124/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia 21 lipca 2004 roku

w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXI/160/04 z dnia 21 lipca 2004 roku Zarząd Powiatu Myśliborskiego, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy zmian wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2004 rok wprowadzonych uchwałą Nr XXI/160/2004, Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 lipca 2004, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

3. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany w budżecie na 2004 rok podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków w planie wydatków w następujących jednostkach:

  • ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie z przeznaczeniem na częściową spłatę zadłużenia z tytułu energii cieplnej, elektrycznej za I półrocze (32.000 zł.)

  • ZSP Nr 2, ul. Za Bramką w Myśliborzu z przeznaczeniem na częściową spłatę zadłużenia z tytułu energii cieplnej, elektrycznej za I półrocze (31.500 zł.),

  • ZSP Nr 1, ul. Szosowa w Barlinku z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań wobec PEC Międzyrzecz (36.500 zł.),

  • Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu na zabezpieczenie środków na częściową wypłatę wynagrodzeń pracowników i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (30.000 zł.).

W budżecie na 2004 rok wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach nie były zabezpieczone w 100%, stąd w miarę uzyskania zwiększonych dochodów do budżetu będzie sytuacja finansowa w poszczególnych jednostkach normowana.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-07-2004 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-07-2004 09:57