herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr 70/120/2004


UCHWAŁA NR 70/120/2004

ZARZĄDU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA 7 LIPCA 2004 ROKU

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.

Na podstawie art. 9g ust. 2, art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm)

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do rozpatrywania wniosku Pani Justyny Matusewicz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:

1. Andrzej Królikowski - Przewodniczący Komisji

2. Janina Sulejewska - Ekspert MENiS

3. Janina Siemaszko - Ekspert MENiS

4. Henryk Marchlewicz - Ekspert MENiS

5. Elżbieta Urbaniak - Dyrektor ZSP Nr 3 w Myśliborzu

§ 2. Zatwierdza się „Regulamin Komisji Egzaminacyjnej ds. nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Janusz Winiarczyk

1. Andrzej Dobrowolski - Wicestarosta

2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

3. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

4. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

Przygotowała: Jolanta Stachurska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 27-07-2004 15:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 15:50